Обучение на обучители /ТоТ/

Създаване на наръчнци за Обучение на обучители /ТоТ/:

  • "Да спасим планетата" за деца от 11 до 14 години в Македония.
  • "Може ли отпадъкът да стане бизнес" за деца от 15 до 18 години в България.
    Ръководствата са от решаващо значение за образованието на учителите, за да се прехвърлят на знанията на младите хора.
Вижте повече

Енергоспестяващо IT обучително оборудване

  • За успешно реализиране ToT обучение, ще бъдат доставено и IT обучително оборудване  - интерактивна система за презентации от двете страни на границата.
  • За обучението на обучители в Македония и България, за треньорите и бъдещите обучители ще бъдат отпечатани наръчници.
  • IT обучителното оборудване ще е енергоспестяващо.
Вижте повече

Резултати

Резултати от проекта:
1. 2 Създадени ToT /Обучение на обичутели/ наръчници;  2. 100 ToT наръчници, отпечатани за употреба; 3. обучени 40 обучители; 4. 40 младежката премине пилотните класове; 5. Отпечатани  500 брошури; 6.1 Проведен Форум ; 7. Организирана  конференция; 8. Закупено IT обучително оборудване – интерактивна система за презентации; 9. Разработване на лого на проектал; 10. Проведени пресконференции; 11. Roll-up банер по проекта- 2 бр.

rezultati
rezultati
rezultati
rezultati
rezultati
rezultati
rezultati
rezultati
rezultati
rezultati

save-su-cert
save-su-cert
save-su-cert
save-su-cert
save-su-cert
save-su-cert
save-su-cert
save-su-cert
save-su-cert
save-su-cert
save-su-cert
save-su-cert
save-su-cert
save-su-cert
save-su-cert
save-su-cert
save-su-cert
save-su-cert
save-su-cert
save-su-cert
save-su-cert
save-su-cert
save-su-cert
save-su-cert
save-su-cert
save-su-cert
save-su-cert
save-su-cert
save-su-cert
save-su-cert
save-su-cert
save-su-cert
save-su-cert
save-su-cert
save-su-cert
save-su-cert
save-su-cert
save-su-cert
save-su-cert
save-su-cert

Фондация Евро център, Старо Нагоричане, Македония

Вижте повече

Кюстендилска търговско-промишлена палата, Кюстендил

Вижте повече

Старо Нагоричане, Македония

Вижте повече

Кюстендилски регион - България

Вижте повече