Обучение на обучители /ТоТ/

Създаване на наръчнци за Обучение на обучители /ТоТ/:

  • "Да спасим планетата" за деца от 11 до 14 години в Македония.
  • "Може ли отпадъкът да стане бизнес" за деца от 15 до 18 години в България.
    Ръководствата са от решаващо значение за образованието на учителите, за да се прехвърлят на знанията на младите хора.
Вижте повече

Енергоспестяващо IT обучително оборудване

  • За успешно реализиране ToT обучение, ще бъдат доставено и IT обучително оборудване  - интерактивна система за презентации от двете страни на границата.
  • За обучението на обучители в Македония и България, за треньорите и бъдещите обучители ще бъдат отпечатани наръчници.
  • IT обучителното оборудване ще е енергоспестяващо.
Вижте повече

Дейности

"1. Създаване на наръчник за Обучение на обучители /ТоТ/ ""Да спасим планетата"" за деца от 11 до 14 години в Македония.  За създаването на ToT ръководство фирма ще бъдат ангажирана 6 месеца. Ръководството е от решаващо значение за образованието на учителите, за да се прехвърлят на знанията на младите хора.
2. Създаване на наръчник за Обучение на обучители /ТоТ/ ""Може ли отпадъкът да стане бизнес"" за деца от 15 до 18 години в България.  За създаването на ToT ръководство фирма ще бъдат ангажирана 6 месеца. Ръководството е от решаващо значение за образованието на учителите, за да се прехвърлят на знанията на младите хора.
3.  Подготовка и доставка на материали за ТоТ обучения в Македония и в България- За обучението на обучители в Македония и България, за треньорите и бъдещите обучители ще бъдат отпечатани в Македония 50 наръчници на мак. език и 50 ннаръчници за бълг. език цел за деца от от 11 до 14 години и ще бъдат отпечатани в България по 50 наръчници на бълг. език и 50 наръчници на мак. език за деца от 15 до 18 години, 50 страници всеки, цвятни, отпечатан на хартия 80gr. За успешно реализиране ToT обучение, ще бъдат доставено и IT обучително оборудване  - интерактивна система за презентации от двете страни на границата.
"   
(Моля, опишете на кратко основните дейности, които ще бъдат извършени в рамките на проекта - какво, къде и как за всяка основна дейност)       
    "4. Реализиране на ТоТ обучения в Македония и България - Провеждане на 2-дневно обучение на обучители  в Македония за деца от 11 до 14 години и 2-дневно обучение на обучители в България за деца от 15 до 18 години. Участие ще вземат  40 участници от двете страни на границата във всяко обучение.
5. Тестване на обучение ""Да спасим планетата"" и обучение""Мога губете стане бизнес"" в МК и БГ - След реализирането на обучението на обучетелите, ще бъде организирани  четири пилотни класа:  2 в МК за 20 деца на възраст от 11 до 14 и за 20 деца от 15 до 18 години и 2 паралелки в  БГ за 20 деца на възраст от 11 до 14 и 20 деца от 15 до 18 години. На тази класове ще се проведе качествена оценка. Оценката включва 80 ученици от 11 до 18-годишна възраст в общините Пробищип, Старо Нагоричане и Кюстендил. В резултат ще бъде разработен  доклад, които показва нивото на процента на степента на усвояване на знанията и ще даде посоките да промени в учебната програма, ако е необходимо.
6. Провеждане на форум ""Могат ли отпадъците да се превърне в бизнес"" в БГ - Обмяна на опит и трансфер на ноу-хау между целевите обучители и бизнеса ще се проведе в България чрез двудневен форум. Във форума ще вземат участие 30 участници.
"   
    7. Провеждане на конференция "Да спасим планетата, да спасим бъдещето –Спасете ни нас" в МК - Двудневна финална конференция ще се проведе в Македония. В конференцията ще вземат участие 30 участници.   

deinosti-
deinosti-
deinosti-

Фондация Евро център, Старо Нагоричане, Македония

Вижте повече

Кюстендилска търговско-промишлена палата, Кюстендил

Вижте повече

Старо Нагоричане, Македония

Вижте повече

Кюстендилски регион - България

Вижте повече