Обучение на обучители /ТоТ/

Създаване на наръчнци за Обучение на обучители /ТоТ/:

  • "Да спасим планетата" за деца от 11 до 14 години в Македония.
  • "Може ли отпадъкът да стане бизнес" за деца от 15 до 18 години в България.
    Ръководствата са от решаващо значение за образованието на учителите, за да се прехвърлят на знанията на младите хора.
Вижте повече

Енергоспестяващо IT обучително оборудване

  • За успешно реализиране ToT обучение, ще бъдат доставено и IT обучително оборудване  - интерактивна система за презентации от двете страни на границата.
  • За обучението на обучители в Македония и България, за треньорите и бъдещите обучители ще бъдат отпечатани наръчници.
  • IT обучителното оборудване ще е енергоспестяващо.
Вижте повече

Участници

Целева група: Учителите / ученици на възраст от 11 до 18-годишна възраст в училищата в целевите общини: Пробищип - 899; Старо Нагоричане - 361 и Кюстендил -3600
Директни бенефициенти: 40 учители, които ще вземат участие в обучение на обучители; 40 ученици-участници в пилотните класове. 30 институции / организации в форум и конференция
Крайните бенефициенти са бщностите и всички граждани в трите целеви общини: Пробищип - 16.193; Старо Нагоричане-4.840 и Кюстендил - 35,000

uchastnici
uchastnici
uchastnici
uchastnici
uchastnici
uchastnici
uchastnici
uchastnici
uchastnici
uchastnici
uchastnici
uchastnici
uchastnici
uchastnici
uchastnici
uchastnici
uchastnici
uchastnici

Фондация Евро център, Старо Нагоричане, Македония

Вижте повече

Кюстендилска търговско-промишлена палата, Кюстендил

Вижте повече

Старо Нагоричане, Македония

Вижте повече

Кюстендилски регион - България

Вижте повече